Aanvragen

Heb je een goed cultureel idee en ben je op zoek naar een financieel steuntje in de rug? Organisaties, maar ook individuen kunnen daarvoor aankloppen bij  CultuurClub Westerkwartier. Elke aanvraag wordt door het bestuur beoordeeld op een aantal criteria.

De voorwaarden, waaraan een initiatief minimaal moet voldoen en waar het bestuur de aanvraag minimaal op toetst om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning, zijn:

i. De aanvraag moet passen in de doelstelling van de stichting;
ii. De aanvraag moet een relatie hebben met het Westerkwartier;
iii. De uitvoering van het project moet onder meer plaatsvinden in de gemeente Westerkwartier;
iv. De aanvraag moet betrekking hebben op een uitvoering , die voor iedereen toegankelijk is of op een initiatief dat anderszins het Westerkwartier ten goede komt;
v. De aanvraag gaat vergezeld van een realistische en goed onderbouwde begroting;
vi. De bijdrage van de CCW bedraagt maximaal € 1.000,-.
vii. De aanvraag heeft geen politiek of religieus karakter.

Aanvragen kunnen te allen tijde worden ingediend. Het bestuur komt minimaal eens in de twee maanden bijeen om de voorliggende aanvragen te bespreken. Binnen een week na de vergadering kun je de uitslag tegemoet zien.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage stuur je een projectplan met begroting en dekkingsplan naar info@cultuurclubwesterkwartier.nl. In het plan staat in elk geval informatie over de aanvrager, de inhoud van het plan en de manier waarop het onder de aandacht wordt gebracht. Binnen 6 weken na afronding van het project verstrekken de initiatiefnemers een korte evaluatie van het project (in de vorm van tekst + eventueel foto’s/film). Deze informatie kan via deze website gepubliceerd worden. Voor de Facebookpagina van CCW is het wenselijk dat de initiatiefnemer binnen 1 week na de activiteit een korte tekst (max 10 regels) met foto naar DCC mailt. 

Dit is de home template